top of page

מסעי בראשית
קלפים עם איורים קסומים ודברי תורה שמזמנים יציאה לדרך במסע עם חיבור לעולם האישי והמפגש המשפחתי באמצעות סיפורי ספר בראשית.
התבוננות פנימה והחוצה בעצמנו ובסביבתנו בדרך התפתחותית של חוויה משמעותית המשלבת את פרשת השבוע
ניתן לרכוש את הקלפים אצל שפרה- 052-8703959 תמר- 050-2056941 

bottom of page