top of page

שיחהקתם אותה!
משחק קלפים קבוצתי, שמטרתו ליצור מרחב שיח שיתופי לביטוי רגשי מאיר ומיטיב.
היוזמה ליצירת המשחק נולדה בימי המלחמה, אך מומלץ לשחק בו בימי משבר ושגרה כאחד.

הגירסה המודפסת, יצאה בהובלת עמותת כנפי דרור ובשיתוף עם מכון מופ״ת
והיא חלק ממארז ״רחוק מהבית קרוב ללב״

 

bottom of page